Nieuw bericht toevoegen

Je kan belangrijke meldingen maken via ‘berichten’.  Deze kan je terugvinden onder het menu-item ‘Info’.  

Het is ook mogelijk om deze ergens anders te tonen, maar dat kan je best vragen.

STAP 1:

Na het inloggen, druk je links op ‘Website’ en nadien op ‘Nieuw bericht’.

STAP 2:

Voeg de titel van het bericht toe en typ daaronder de tekst.

STAP 3:

Klik rechtsonder het tabblad ‘Categorieën’ open.  Duid hier ‘WELKOM’ aan.  Op deze manier weet het systeem dat dit bericht op de infopagina terecht moet komen.

STAP 4:

Een beetje lager klik je ‘Uitgelichte afbeelding’ open.  Druk hier op het lichtgrijze vak ‘Uitgelichte afbeelding kiezen’.

De resolutie van je afbeelding kan belangrijk zijn.  Diegene die er nu al staan zijn op 1900px x 750px.

STAP 5:

Er opent een nieuw pop-upscherm.  Kies hier eerst voor  het tabblad ‘Bestanden uploaden’ en nadien op ‘Bestanden selecteren’.  Zoek je bestand en laad dat op.

STAP 6:

Klik bovenaan op ‘Publiceren’ en je bericht staat online.