Website offline / online

Je kan je webshop eenvoudig even ‘offline’ halen wanneer je een braderij of marktje hebt.  

Daarvoor zijn 2 zaken nodig:

 • het menu aanpassen
 • de startpagina aanpassen
 • de bovenste balk verwijderen

MENU

 • Weergave > Menu’s
 • Beheer locaties (tabblad)
 • Hoofdmenu veranderen in ‘Tijdelijk offline’
 • Wijzigingen opslaan

STARTPAGINA

 • Weergave > Customizer
 • Homepagina instellingen (onderaan links)
 • Homepage veranderen naar ‘Tijdelijk offline’
 • Bovenaan op ‘Publiceren’ drukken.

BOVENSTE BALK

 • Weergave > Customizer
 • Bovenste balk (links)
 • Bovenste balk uitvinken
 • Bovenaan op ‘Publiceren’ drukken.